Zedník

Chlapci získají kvalifikaci zedníka. Absolvent získá výuční list s řemeslnými dovednostmi a ovládá zednické práce na novostavbách, při rekonstrukcích a opravách stávajících objektů. Získá odborné vědomosti a dovednosti, např. umí samostatně číst jednoduché stavební výkresy, kreslit náčrty, orientuje se v jednoduché stavební dokumentaci staveb, umí rozměřit a založit jednoduché stavební konstrukce, má základní poznatky o běžně užívaných materiálech, způsobech jejich skladování, umí volit správný technologický postup práce, ovládá základní zednické práce při provádění nosného a výplňového zdiva, při pracích betonářských, izolačních, železářských, obkladačských, při vnitřních a vnějších úpravách stěn a stropů, při osazování výrobků.
Ovládá dokončovací práce na stavbách. Zvládá práce při suchých montážích stavebních konstrukcí a zateplování staveb. Zná zásady montáže a demontáže lehkého lešení, ovládá jednoduché práce při přestavbách a opravách, umí vést písemnou dokumentaci související s prováděnými pracemi, zná zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a ochrany životního prostředí

Materiály projektu "Peníze EU školám" pro obor zedník:

(kliknutím na odkaz níže otevřete příslušné téma ve formátu pdf.)

Předmět "Materiály" (MTR) ZD-1 : MTR T-5-1  MTR T-5-2  MTR T-5-3  MTR T-5-4  MTR T-5-5 
Seznam    MTR T-5-6  MTR T-5-7  MTR T-5-8  MTR T-5-9  MTR T-5-10 
MTR T-7-1  MTR T-7-2  MTR T-7-3  MTR T-7-4 MTR T-7-5 
MTR T-7-6  MTR T-7-7  MTR T-7-8  MTR T-7-9  MTR T-7-10 
MTR T-7-11 MTR T-7-12      
Předmět "Přestavby budov" (PB) ZD3: PB T1-1  PB T1-2  PB T1-3  PB T2-1  PB T2-2
Seznam    PB T2-3  PB T3-1  PB T3-2  PB T3-3  PB T3-4 
PB T4-1  PB T4-2 PB T4-3 PB T4-4 PB T4-5 
PB T4-6  PB T4-7  PB T4-8 PB T4-9  PB T4-10-1 
Předmět "Stroje a zařízení" (SZ) ZD1: SZ T3-1  SZ T3-2 SZ T3-3 SZ T3-4  SZ T3-5 
Seznam    SZ T4-1  SZ T4-2 SZ T4-3 SZ T4-4  SZ T4-5 
SZ T5-1  SZ T5-2  SZ T5-3  SZ T5-4  SZ T5-5
SZ T5-6 SZ T5-7  SZ T6-1  SZ T6-2 SZ T6-3
SZ T6-4         
Předmět "Matematika" (M") ZD1: M 1-01  M 1-02  M 1-03 M 1-04 M 1-05 
Seznam1 Seznam2    M 1-06  M 1-07  M 1-08  M 1-09  M 1-10 
M 1-11 M 1-12 M 1-13 M 1-14  M 1-15 
M 1-16  M 1-17  M 1-18  M 1-19 M 1-20 
M 1-21 M 1-22 M 1-23 M 1-24  M 1-25
M 1-26 M 1-27 M 1-28  M 1-29  M 1-30 
M 1-31 M 1-32      
ZD2: M 2-01  M 2-02  M 2-03  M 2-04  M 2-05 
  M 2-06 M 2-07 M 2-08 M 2-09  M 2-10
M 2-11  M 2-12  M 2-13  M 2-14  M 2-15 
M 2-16  M 2-17 M 2-18 M 2-19 M 2-20 
M 2-21  M 2-22  M 2-23 M 2-24 M 2-25 
M 2-26  M 2-27 M 2-28 M 2-29  M 2-30 
M 2-31  M 2-32       
Předmět "Český jazyk" (CJ) ZD1: CJ-1-01  CJ-1-02  CJ-1-03  CJ-1-04  CJ-1-05 
Seznam1 Seznam2    CJ-1-06  CJ-1-07  CJ-1-08  CJ-1-09  CJ-1-10 
CJ-1-11  CJ-1-12  CJ-1-14 CJ-1-15  
 ZD2: CJ-1-13  CJ-1-16 CJ-1-17  CJ-1-18  CJ-1-19 
  CJ-1-20  CJ-1-21  CJ-1-27  CJ-1-28  CJ-1-29 
CJ-1-30  CJ-1-31  CJ-1-32    
 ZD3: CJ-1-24  CJ-1-25 CJ-1-26     01.09.2022 Ikona ŠVP - Zedník