Volby

 

V měsíci září 2021 byla v souladu s  § 167, odst. 2 zákona č . 561/2004 Sb., š kolský zákon na návrh ředitele jmenována zřizovatelem na další volební období členkou školské rady Mgr. Miloslava Kotenová.

 

Dne 7.6.2023 proběhly volby do školské rady za pedagogické pracovníky dle § 167, odst. 2 Školského zákona. Na další funkční období byl zvolen pedagogický pracovník p. Miroslav Pechar.