Volby

Dne 19.6.2020 proběhly volby do školské rady za pedagogické pracovníky dle § 167, odst. 2 Školského zákona. Na další funkční období byl zvolen pedagogický pracovník p. Miroslav Pechar.

 

Dne 14.9.2020 proběhly doplňující volby do školské rady za zákoné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky dle § 167, odst. 8 Školského zákona. Na další funkční období byl zvolen zletilý žák p. David Šolín.