Volby

Dne 19.6.2020 proběhly volby do školské rady za pedagogické pracovníky dle § 167, odst. 2 Školského zákona. Na další funkční období byl zvolen pedagogický pracovník p. Miroslav Pechar.