Volby

Dne 19.6.2020 proběhly volby do školské rady za pedagogické pracovníky dle § 167, odst. 2 Školského zákona. Na další funkční období byl zvolen pedagogický pracovník p. Miroslav Pechar.

 

Dne 14.9.2020 proběhly doplňující volby do školské rady za zákoné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky dle § 167, odst. 8 Školského zákona. Na další funkční období byl zvolen zletilý žák p. David Šolín.

 

V měsíci září 2021 byla v souladu s  § 167, odst. 2 zákona č . 561/2004 Sb., š kolský zákon na návrh ředitele jmenována zřizovatelem na další volební období členkou školské rady Mgr. Miloslava Kotenová.

 

Dne 6.9.2021 proběhly doplňující volby do školské rady za zákoné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky dle § 167, odst. 8 Školského zákona. Na další funkční období byl zvolen zletilý žák p. David Šolín.