Způsoby práce s dětmi

Způsoby práce s dětmi

Komunitní - práce s velkou skupinou chlapců a dospělých

Skupinová - práce vychovatelů s menší skupinou chlapců (8)
- výchovná skupina
- zájmová skupina (kroužky, volnočasové aktivity)
- psychoterapeutická skupina na "Vlastní nohy" Skupina je zaměřená na sociálně - psychologický  výcvik žáku 1. ročníku. Snižování  výskytu forem  rizikového chování u žáků prostřednictvím zlepšování a učení se sociálním dovednostem, přijetí prosociálních  forem učení.

Individuální - práce s jednotlivcem
- kontrakty (sezení s dítětem, vychovatelem, psychologem-etopedem, příp. soc. pracovníkem)
- tréninkové programy (v rámci Domečku sezení s dítětem, vychovatelem, psychologem- etopedem, příp. soc. pracovníkem)
- sezení s rodinou, osobami odpovědnými za výchovu, dítětem, pracovníkem OSPOD
- individuální pohovory a individuální plán rozvoje osobnosti dítěte

Projekt "Domeček" - práce v rámci samostatné výchovné skupiny dětí (8)

Projekt "Střecha -Byt - možnost samostatného ubytování (4)

Aktivity a zájmové činnosti:

Zájmová činnost je organizována především v rámci volného času dětí, dále pak v prázdninovém období. Pro zájmovou činnost je využívána malá tělocvična v budově školského zařízení a nové víceúčelové hřiště v areálu VÚ. Park v areálu  je využíván na kroket, posezení u ohně atd.

Při školském zařízení fungují kroužky:

- modelářský
- stolního tenisu
- cyklistický, turistický s geocachingem
- sportovní
- taneční
- hudební
- střelecký, lukostřelecký
- vaření
- keramický
- filmový

Na Dobříši mohou chlapci navštěvovat Fitness centrum. Chlapci mají možnost pravidelně navštěvovat taneční kurzy v Příbrami. Každoročně probíhá i lyžařský a vodácký výcvik a lyžařské zájezdy. Na základě předplatného chlapci pravidelně navštěvují divadelní představení v divadle Příbram. V rámci zájmové činnosti je využíván plavecký bazén, skate park a zimní stadion v Příbrami. Na hlavní budově je k dispozici knihovna. Pravidelně pořádáme meziústavní turnaj ve stolním tenisu - Obořiště Cup. Celoročně jsou pořádány  brigády. O prázdninách rekreačně poznávací pobyty. Spolupracujeme se Studentským sdružením pro pomoc rizikové mládeži LATA, Obecně prospěšnou společností ROZMARÝNA, K - centrem (Magdalena) Příbram, SVP Příbram. Naše zařízení je zároveň členem Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Rovněž spolupracujeme s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN.