Způsoby práce s dětmi

Způsoby práce s dětmi

Komunitní - práce se skupinou chlapců a dospělých

Skupinová - práce vychovatelů s menší skupinou chlapců
- výchovná skupina, třídní kolektiv
- zájmová skupina (kroužky, volnočasové aktivity)
- psychoterapeutická skupina zaměřená na sociálně - psychologický  výcvik žáku 1. ročníku. Snižování  výskytu forem  rizikového chování u žáků prostřednictvím zlepšování a učení se sociálním dovednostem, přijetí prosociálních  forem učení.

Individuální - práce s jednotlivcem
- tréninkové programy setkání s dítětem, vychovatelem, etopedem, příp. soc. pracovníkem)

- setkání s rodiči v rámci nástupu dítěte do školského zařízení
- případové setkání s rodinou, osobami odpovědnými za výchovu, dítětem, pracovníkem  

  OSPOD
- program rozvoje osobnosti dítěte, individuální pohovory

- adiktologická intervence a možnost adiktologického poradenství

Projekt "Domeček" - práce v rámci samostatné výchovné skupiny dětí (8)

Projekt "Střecha -Byt - možnost samostatného ubytování (4)

Aktivity a zájmové činnosti:

Zájmová činnost je organizována především v rámci volného času dětí, dále pak v prázdninovém období. Pro zájmovou činnost je využívána tělocvična v budově školského zařízení, fitness a nové víceúčelové hřiště v areálu školského zařízení. Park v areálu  je využíván na venkovní aktivity a posezení u ohně, atd.

Při školském zařízení fungují kroužky:
- stolního tenisu
- cyklistický
- sportovní
- keramický
- zahradnický
- fitness
- modelářský (RC modely)
- včelařský

Na Dobříši mohou chlapci navštěvovat Fitness centrum. Probíhá i lyžařský a vodácký výcvik a lyžařské zájezdy. Na základě předplatného chlapci navštěvují divadelní představení v divadle Příbram. V rámci zájmové činnosti je využíván plavecký bazén, skate park a zimní stadion v Příbrami. Pravidelně pořádáme turnaj ve stolním tenisu - Obořiště Cup. Celoročně jsou pořádány brigády. O prázdninách rekreačně poznávací pobyty. Naše zařízení je zároveň členem Asociace kuchařů a cukrářů ČR.