Vzdělávání

Učební obory ve střední škole

Jako součást výchovného ústavu je zřízena SŠ s těmito učebními obory:

Zedník - tříletý učební obor (kód 36-67-H/01)                                                                                     Stavební práce -  dvouletý učební obor (kód 36-67-E/02)
Truhlář - tříletý učební obor (kód 33-56-H/01)
Práce ve stravování, zaměření kuchař - dvouletý učební obor (kód 65-51-E/02)


Ve školním roce 2022/2023 otevíráme 1. ročník u všech výše uvedených učebních oborů.

V rámci odborného výcviku jednotlivých učebních oborů se žáci zúčastňují brigád, prací na zakázkách a praxe v provozech.