Vzdělávání

Učební obory ve Střední škole

Jako součást Výchovného ústavu je zřízeno SOU s těmito učebními obory:

zedník - tříletý učební obor (kód 36-67-H/01)
truhlář - tříletý učební obor (kód 33-56-H/01)
práce ve stravování, zaměření kuchař - dvouletý učební obor (kód 65-51-E/02)

Ve školním roce 2018/2019 otevíráme 1. ročník u všech výše uvedených učebních oborů.

V rámci odborného výcviku jednotlivých učebních oborů se žáci zúčastňují brigád, prací na zakázkách a praxe v provozech.