Školská rada

Školská rada : 

                                     Miroslav PECHAR - předseda

                               Jiřina KRULIŠOVÁ - člen

                               Roman Gábor- člen (zletilý žák)