Úřední deska

 

Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů správních orgánů a soudů.

- Fyzická úřední deska je umístěna před vstupem do areálu školského zařízení Obořiště a je přístupná 24 hod denně

- Elektronická úřední deska je součástí webových stránek školského zařízení

25.10.2013 Zveřejněny "Studijní materiály" projektu "Peníze EU středním školám" pro všeobecné předměty. Podrobnosti na stránce VZDĚLÁVÁNÍ , učební obory.

20.12.2012 Zveřejněny "Studijní materiály" projektu "Peníze EU středním školám" pro obor "Práce ve stravování". Podrobnosti na stránce VZDĚLÁVÁNÍ , učební obor "Práce ve stravování".

3.9.2012 Zveřejněny "Studijní materiály" projektu "Peníze EU středním školám" pro obor Zedník. Podrobnosti na stránce VZDĚLÁVÁNÍ , učební obor Zedník.

27.4.2017 Zveřejněn odkaz na Resortní interní protikorupční program MŠMT

http://www.msmt.cz/ministerstvo/boj-proti-korupci/resortni-interni-protikorupcni-program-msmt