Práce ve stravování zaměření kuchař

Chlapci získají kvalifikaci k vykonávání pracovních funkcí ve stravovacích a ubytovacích zařízeních. Absolvent získá výuční list a ovládá řemeslné a klíčové dovednosti potřebné pro vykonávání některých pracovních činností ve společném stravování, především na úseku přípravy jídel, částečně obsluhy a v ubytovacích zařízeních. Získá odborné vědomosti a dovednosti, jako např. prakticky aplikovat osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v gastronomické oblasti.
Umí kultivovaně vystupovat a jednat s lidmi i samostatně a iniciativně řešit jednoduché praktické úkoly ve svém oboru. Adaptuje se na měnící se požadavky trhu práce, zná zásady zdravé výživy a význam jejich dodržování pro lidské zdraví. Zná základní technologické normy a postupy přípravy jídel a nápojů, i techniku jejich expedice.
Pracuje s jednotlivými druhy inventáře, zařízením, nástroji a prostředky, běžně používanými ve stravovacích a ubytovacích provozech. Je schopen vykonávat činnosti spojené s prací hotelového zřízence, ovládá pravidla a techniku jednodušší obsluhy, orientuje se v obchodně podnikatelských činnostech a má základní vědomosti o pracovně právních vztazích.
Naučí se dbát na estetiku, úpravu, čistotu a hygienu svého zevnějšku a pracoviště, má osvojeny zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i zásady ochrany životního prostředí. Poskytuje nezbytnou první pomoc.

Materiály projektu "Peníze EU školám" pro obor "Práce ve stravování" :

(kliknutím na odkaz níže otevřete příslušné téma ve formátu .pps, .pdf.)

Dílčí učební materiály (DUM) PVS2

Potraviny a výživa (PaV)   PaV-1 PaV-2 PaV-3 PaV-4 PaV-5
Seznam   PaV-6 PaV-7 PaV-8 PaV-9 PaV-10
PaV-11 PaV-12 PaV-13 PaV-14 PaV-15
PaV-16 PaV-17 PaV-18 PaV-19 PaV-20
Technika provozu (TP)   TP-1 TP-2  TP-3  TP-4  TP-5 
    TP-6  TP-7  TP-8  TP-9  TP-10 
TP-11  TP-12  TP-13  TP-14  TP-15 
TP-16  TP-17 TP-18  TP-19 TP-20 
TP-21        
Zařízení provozoven (ZP)   ZP-1  ZP-2  ZP-3  ZP-4  ZP-5
    ZP-6 ZP-7 ZP-8 ZP-9 ZP-10
ZP-11 ZP-12 ZP-13 ZP-14 ZP-15
ZP-16 ZP-17 ZP-18 ZP-19 ZP-20
Předmět "Matematika" (M") PVS1 : M 1-01  M 1-02 M 1-03 M 1-04 M 1-05
Seznam1 Seznam2   M 1-06 M 1-07 M 1-08 M 1-09 M 1-10
M 1-11 M 1-12 M 1-13 M 1-14 M 1-15
M 1-16 M 1-17 M 1-18 M 1-19 M 1-20
M 1-21 M 1-22 M 1-23 M 1-24 M 1-25
M 1-26 M 1-27 M 1-28 M 1-29 M 1-30
M 1-31 M 1-32      
PVS2 : M 2-01  M 2-02 M 2-03 M 2-04 M 2-05
  M 2-06 M 2-07 M 2-08 M 2-09 M 2-10
M 2-11 M 2-12 M 2-13 M 2-14 M 2-15
M 2-16 M 2-17 M 2-18 M 2-19 M 2-20
M 2-21 M 2-22 M 2-23 M 2-24 M 2-25
M 2-26 M 2-27 M 2-28 M 2-29 M 2-30
M 2-31 M 2-32      
Předmět "Český jazyk" (CJ) PVS1: CJ-2-01  CJ-2-02 CJ-2-03 CJ-2-04 CJ-2-05
Seznam1 Seznam2    CJ-2-06 CJ-2-07 CJ-2-08 CJ-2-09 CJ-2-10 
CJ-2-11  CJ-2-12  CJ-2-13 CJ-2-14 CJ-2-15 
CJ-2-16 CJ-2-17 CJ-2-18 CJ-2-19 CJ-2-20
CJ-2-21 CJ-2-22 CJ-2-23 CJ-2-24 CJ-2-25
CJ-2-26 CJ-2-27 CJ-2-28 CJ-2-29 CJ-2-30
CJ-2-31 CJ-2-32      
 PVS2: CJ-1-17 CJ-1-18 CJ-1-19 CJ-1-20  CJ-1-21 
  CJ-1-22  CJ-1-30