slider
slider

Novinky a sdělení

(1. 9. 2015) Vítejte ve školním roce 2015 - 2016

Vítejte ve školním roce 2015 - 2016!

Více info
(23. 6. 2015) Termíny zkoušek

Termíny zkoušek: -  Termín písemné opravné závěrečné zkoušky oboru "Zedník" -  20.6.2016 od 08:00 hodin.

Více info
(20. 6. 2014) Volby do školské rady

Proběhly volby školské rady. Členy byli zvoleni : Miroslav Pechar - předseda Jiřina Krulišová - členové Jaroslav Květoň

Více info
(4. 4. 2014) Aktualizována fotogalerie

Aktualizována fotogalerie a fotoachiv. 

Více info

Projekty

projekt

Projekt ,,Domeček"

Do projektu "Domeček" má možnost vstoupit kterékoliv dítě, na základě svého dobrovolného rozhodnutí a písemně podanné žádosti, která je po projednání ve výchovném týmu předložena řediteli VÚ ke schválení. Projekt "Domeček", jako 6.výchovná skupina, funguje plně samostatně, jak v rámci prostorového

projekt

Projekt ,,Střecha"

Dítě v projektu "Střecha - Byt" jako nadstavbové části 6. výchovné skupiny, neboť v bytě funguje s ještě větší samostatností a odpovědností, než na "Domečku". Důraz je kladen na co největší připravenost k odchodu do běžného života...

Historie a současnost

Historie Výchovného ústavu v Obořišti začíná 2O.srpna 1953, kdy bylo zahájeno působení Základní odborné školy při Domově výchovy mládeže (Výchovného ústavu) v Obořišti. Domov výchovy byl právě v létě 1953 přemístěn z obce Ledce-Šternberk do obce Obořiště. Od této doby působí Výchovný ústav v Obořišti nepřetržitě.

Charakter zařízení a speciální metody

Výchovný ústav je školské zařízení zabezpečující výkon ústavní a ochranné výchovy. Zřizovatelem Výchovného ústavu je MŠMT ČR. Základním cílem a posláním Výchovného ústavu je, na základě speciálně - pedagogických přístupů a metod, vytvářet optimální podmínky pro náhradní výchovnou péči dítěte, v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Je kladen důraz na úspěšné a aktivní zařazení dítěte do praktického života po ukončení pobytu v zařízení. Kapacita školského zařízení je 48 dětí (chlapců), zpravidla ve věku 15-19 let. Chlapci jsou rozděleni do šesti výchovných skupin. Tři výchovné skupiny se nachází v hlavní budově a dvě na nově zbudovaném "Dvojdomku". Šestá výchovná skupina je v samostatném domku rodinného typu v areálu VÚ.

Ve Výchovném ústavu Obořiště je od září 2005 využívána metoda EEG Biofeedback. EEG Biofeedback je specifická metoda pro posílení žádoucí aktivace nervové soustavy, především pro trénink pozornosti a soustředění, sebeovládání a sebekázně (zklidnění impulzivity a hyperaktivity), zlepšení výkonu intelektu. Vynikající a rychlý účinek má také na poruchy spánku, zejména problémy s usínáním i noční děsy a pomočování. Dobré výsledky vykazuje u vývojových vad řeči a specifických poruch učení. Metoda umožňuje regulaci frekvencí elektrické aktivity mozku („mozkových vln”). Jedná se o sebeučení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Trénink za pomoci EEG biologické zpětné vazby je nenásilný, bezbolestný a hravý a nemá vedlejší účinky, ani není návykový.