Projekt ,,Domeček"

Do projektu "Domeček" má možnost vstoupit kterékoliv dítě, na základě svého dobrovolného rozhodnutí a písemně podané žádosti, která je po projednání ve výchovném týmu předložena řediteli VÚ ke schválení. Projekt "Domeček", jako 6. výchovná skupina, funguje plně samostatně, jak v rámci prostorového uspořádání, tak i s odlišně upravenými podmínkami vnitřního a ubytovacího řádu.

Děti na "Domečku" mají příležitost se učit samostatně hospodařit s peněžními prostředky, jak na provozní tak i na zájmovou činnost. Učí se zajišťovat stravu a provádět běžné domácí práce, např. praní, žehlení, úklid, apod. V rámci Individuálního plánu rozvoje osobnosti dítěte plní dítě i tzv. Tréninkový program (studijní výsledky, vztahová problematika ve VÚ a v rodině, volnočasové aktivity, řešení problémů dítěte a formování systému hodnot a postojů dítěte), který je pravidelně vyhodnocován výchovným týmem. Z projektu "Domeček" je dle Vnitřního řádu VÚ možnost přechodného ubytování dítěte mimo zařízení dle zákona 109/2002 Sb.