GDPR

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Dagmar Součková Mikolášková

KONTAKT:

Mgr. Dagmar Součková Mikolášková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 5, 118 12 Praha 1

Tel.: +420 234 811 105, mobil. tel.: 770 153 573

E-mail: gdpr@msmt.cz

V souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů upozorňujeme, že nelze poskytovat žádné informace po telefonu ani emailem. Přípustným komunikačním kanálem je datová schránka.