Truhlář

Chlapci získají kvalifikaci truhláře se zaměřením na výrobu nábytku a zařízení. Absolvent získá výuční list s řemeslnými dovednostmi, potřebnými pro výrobu a opravy jednoduchých stavebně truhlářských výrobků, jednoduchého nábytku a dalších drobných truhlářských výrobků. Získá odborné vědomosti a dovednosti, např. samostatně číst technické a stavební výkresy, schémata, pracovní návody, kreslit náčrty. Orientuje se v technické dokumentaci, umí spočítat spotřebu materiálu, potřebnou dobu na zhotovení výrobku a předběžnou cenu. Ovládá ruční zpracování materiálů a polotovarů.

Osvojí si základní pracovní návyky, potřebné pro praktické činnosti v dílnách a v provozech, včetně zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a ochrany životního prostředí. Má základní znalosti práce s počítačem a dokáže jej využívat. Zná druhy dřeva, jejich stavbu, fyzikálně-mechanické vlastnosti, chyby, použití a škůdce. Zná technologický postup výroby nábytkových a stavebních truhlářských výrobků, volí a provádí dokončovací povrchové úpravy výrobků, umí zhotovit jednoduchý nábytek a bytové doplňky i jednoduché stavební a truhlářské výrobky (dveře, okna, vrata, apod.). Ovládá veškeré pracovní operace, spojené se zpracováním dřeva za použití ručního nářadí a dřevoobráběcích strojů.

Materiály projektu "Peníze EU školám" pro obor "Truhlář"

(kliknutím na odkaz níže otevřete příslušné téma ve formátu pdf)

Předmět "Matematika" (M") TR1 : M 1-01  M 1-02 M 1-03 M 1-04 M 1-05
Seznam1 Seznam2   M 1-06 M 1-07 M 1-08 M 1-09 M 1-10
M 1-11 M 1-12 M 1-13 M 1-14 M 1-15
M 1-16 M 1-17 M 1-18 M 1-19 M 1-20
M 1-21 M 1-22 M 1-23 M 1-24 M 1-25
M 1-26 M 1-27 M 1-28 M 1-29 M 1-30
M 1-31 M 1-32      
TR2 : M 2-01  M 2-02 M 2-03 M 2-04 M 2-05
  M 2-06 M 2-07 M 2-08 M 2-09 M 2-10
M 2-11 M 2-12 M 2-13 M 2-14 M 2-15
M 2-16 M 2-17 M 2-18 M 2-19 M 2-20
M 2-21 M 2-22 M 2-23 M 2-24 M 2-25
M 2-26 M 2-27 M 2-28 M 2-29 M 2-30
M 2-31 M 2-32      
Předmět "Český jazyk" (CJ) TR1: CJ-1-01  CJ-1-02  CJ-1-03  CJ-1-04  CJ-1-05 
Seznam1 Seznam2    CJ-1-06  CJ-1-07  CJ-1-08  CJ-1-09  CJ-1-10 
CJ-1-11  CJ-1-12  CJ-1-14 CJ-1-15  
 TR2: CJ-1-13  CJ-1-16 CJ-1-17  CJ-1-18  CJ-1-19 
  CJ-1-20  CJ-1-21  CJ-1-27  CJ-1-28  CJ-1-29 
CJ-1-30  CJ-1-31  CJ-1-32    
 TR3: CJ-1-24  CJ-1-25 CJ-1-26     
01.09.2022 Ikona ŠVP Truhlář