Projekt ,,Střecha"

Do projektu "Střecha - Byt" má možnost dítě přestoupit v rámci "Domečku" (6. výchovná skupina), na základě svého dobrovolného rozhodnutí a písemné žádosti, která je po projednání ve výchovném týmu předložena řediteli VÚ ke schválení. Dítě v projektu "Střecha - Byt" jako nadstavbové části 6. výchovné skupiny, neboť v bytě funguje s ještě větší samostatností a odpovědností, než na "Domečku".

Důraz je kladen na co největší připravenost k odchodu do běžného života. Podporou je důvěra ze strany pedagogických pracovníků s výraznými výhodami v oblasti motivace, jež směřují k prvkům sebevýchovy dítěte. Dítě plní dlouhodobý "Tréninkový program". Pobyt v projektu "Střecha - Byt" je sám o sobě oceněním resocializace dítěte. Z projektu "Střecha - Byt" je dle Vnitřního řádu VÚ možnost přechodného ubytování dítěte mimo zařízení dle zákona 109/2002 Sb.