Současnost

Charakter zařízení a speciální metody

Výchovný ústav je školské zařízení zabezpečující výkon ústavní a ochranné výchovy.  Zřizovatelem školského zařízení je MŠMT ČR. Základním cílem a posláním výchovného ústavu je, na základě speciálně - pedagogických přístupů a metod, vytvářet optimální podmínky pro náhradní výchovnou péči dítěte, v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Je kladen důraz na úspěšné a aktivní zařazení dítěte do praktického života po ukončení pobytu v zařízení. Kapacita školského zařízení je cca 43 dětí (chlapců), zpravidla ve věku 15-19 let po ukončení základní školní docházky. Chlapci jsou rozděleni do šesti výchovných skupin. Tři výchovné skupiny se nachází v hlavní budově a dvě na nově zbudovaném "Dvojdomku". Šestá výchovná skupina je v samostatném domku rodinného typu v areálu školského zařízení.

Ve Výchovném ústavu Obořiště je od září 2005 využívána metoda EEG Biofeedback. EEG Biofeedback je specifická metoda pro posílení žádoucí aktivace nervové soustavy, především pro trénink pozornosti a soustředění, sebeovládání a sebekázně (zklidnění impulzivity a hyperaktivity), zlepšení výkonu intelektu. Vynikající a rychlý účinek má také na poruchy spánku, zejména problémy s usínáním i noční děsy a pomočování. Dobré výsledky vykazuje u vývojových vad řeči a specifických poruch učení. Metoda umožňuje regulaci frekvencí elektrické aktivity mozku („mozkových vln”). Jedná se o sebeučení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Trénink za pomoci EEG biologické zpětné vazby je nenásilný, bezbolestný a hravý a nemá vedlejší účinky, ani není návykový.