2022

2022 :

Anna Zlatá, Klatovy

František Mařík, Rosovice

Děkujeme Všem, kteří naším dětem pomáhají svými dary a finančními příspěvky:

Děkujeme Nadačnímu fondu Vánoce v červnu za spolupráci a podporu klientů. Vážíme si možnosti zajištění rozvoje kompetencí samostatnosti související se zajištěním brigád a pracovních příležitostí. Přínosné jsou i nabídky aktivit v rámci volnočasového využití a nabídky související s profesní orientací.