Učební témata PVS1

Podklady e-výuky pro žáky PVS 1

z praktických předmětů v období uzavření škol v rámci Nařízení vlády.