Seznámení s Domem na půl cesty DOM Praha

Dne 7.3.2016 proběhlo v rámci komunitního setkávání seznámení s možností  ubytování v Domě na půl cesty DOM,
Braunerova 22, Praha 8. Za seznámení děkujeme Mgr. Radce Reischlové.