Setkání a návštěva našich bývalých klientů

Foto s plánovaného setkání našich bývalých klientů a jejich rodinných příslušníků na Orlíku a návštěva v našem školském zařízení.