Přístup do Google učebny - postup

Na stránkách google jsou zřízeny učebny jednotlivých učitelů, kde naleznete učební témata a můžete průběžně komunikovat s učiteli. Money Mouth