Poděkování rodičům

Dovolte mi poděkovat rodičům a všem příbuzným dětí za spolupráci, trpělivost a vstřícnost.