Obořiště Cup 2019

V sobotu 23. 3. 2019

pořádáme již

22. ročník turnaje ve stolním tenisu.

Jedná se o soutěž dvoučlenných družstev. Každý ústav může přihlásit dvě družstva. Pořadatelský ústav přihlašuje družstva tři. Žádáme Vás o včasné zaslání přihlášky nejpozději do pondělí 25.2.2019.