Naši včelaři

Pokračuje včelařský kroužek již v praxi.