E-učební témata TR3 + PVS2

Podklady e-výuky pro žáky PVS 2 + TR3

z praktických předmětů v období uzavření škol v rámci Nařízení vlády.