Brigáda pro LSV Obecnice

Na konci června 2021 měli naši chlapci možnost brigídy pomoci pro LSV Obecnice.