April Cup 2021

V měsíci dubnu se uskutečnil trunaj ve stolním tenise pro děti i pedagogy.